De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage (€ 28,00 per schooljaar) voor zaken die niet door de overheid betaald worden. Dat zijn dingen die we wel belangrijk vinden voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van feestelijke activiteiten als Sinterklaas, kerstfeest, Koningsspelen en de jaarlijks terugkerende themaweek. Vrijwillig betekent dat u als ouder mag kiezen of u wel of niet de bijdrage betaald. Wij sluiten geen kinderen uit van activiteiten.

Wel vragen wij een bijdrage voor de jaarlijkse schoolreis en het schoolkamp van groep 7 en 8.