Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zijn we overgestapt naar het 5-gelijke-schooldagen-model (continurooster). Dit betekent dat de kinderen van maandag tot en met vrijdag (dus elke dag) van 08:30 tot 14:00 uur naar school gaan. Ze lunchen dus op school. Dit geldt voor alle groepen (dus ook voor onze kleuters). 

Naast het vakantierooster zijn er de volgende studiedagen op onze school:

studiedag