De kwaliteit van onze school is niet alleen te vangen in cijfers of Cito-uitslagen. Kwaliteit op de JC van Gent is veel meer. We hebben het dan over de cognitieve vaardigheden (zoals rekenen, taal, lezen, schrijven), maar ook over sociale, emotionele, culturele, motorische en creatieve vaardigheden. Veiligheid, respectvol omgaan met elkaars leefwijze, levensbeschouwing en omgeving staan hoog in het vaandel. Op alle vlakken houden we deze onderdelen in de gaten en doen aanpassingen als dat nodig is.